slider
Транспорт и търговия

Редовни групажни линии
от София
до Берлин и до Торино

Фирмата оперира две основни релации - София - Торино и София - Берлин. Маршрута и на двете минава през Сърбия, което е най-прекия път за вашата продукция до клиентите ви. Главното предимство на тези линии е високата популярност на маршрута, което гарантира бързо и точно изпълнение на заявките.

Въпреки че линията започва от София, нашите камиони обслужват междувременно вътрешността на страната, доставяйки стоките до склада Ви и събирайки продукцията за износ. Комуникацията с нас е лесна и бърза, цените са прозрачно формирани, което е огромна полза при планиране на логистиката във всеки бизнес.

Основните обслужвани дестинации са: Будапеща - Виена - Братислава - Бърно - Прага - Дрезден - Берлин, а другата ни линия покрива Славонски брод - Загреб - Любляна - Венеция - Северна Италия по линията Мантова/Кремона - Милано и Торино.

Foto